• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αννουσάκης' | 9 Μαρτίου 2014, 11:02

    Δεν αναφαίρεται μέτρο διασφάλισης για το : παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν δεν παρέχουν δηλαδή, αυτό πως θα εντοπισθεί και αν εντοπισθεί τυχαία, η παράλειψη τι επιφέρει για την μη παροχή. Αυτό πρέπει να ορίζεται εξ υπαρχής καιόχι με μεταγενέστερες πράξεις της ΤτΕ.