• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αννουσάκης' | 9 Μαρτίου 2014, 11:38

    .....πληροφορίες για τον αριθμό των φυσικών προσώπων με αποδοχές ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ανά οικονομικό έτος, με κατηγοριοποίηση σε διαστήματα του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και μνεία του τομέα απασχόλησής τους και των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Δεν γίνεται κατανοητό και λογικά αποδεκτό, η ύπαρξη αποδοχών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, για οποιοδήποτε λόγο και για οποιοδήποτε χρόνο ημερησίας απασχόλησης που δεν μπορεί να υπερβεί τις 24 ώρες, αν θα ήταν δυνατό να εργαστεί κάποιος 24 ώρες συνέχεια. Ούτε ο χρόνος απασχόλησης, ούτε το αντικείμεο απασχόλησης, μπορεί να δικαιολογήσει μισθό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, δηλαδή 83.333 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 2.777 ευρώ ημερήσια έξοδα διαβίωσης, ούτε επιτρέπεται να διαφαίνεται ότι το ήθος και η συνέπεια στην εργασία του τραπεζικού στελέχους, με το μέγεθςο των αποδοχών του.