• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ' | 22 Απριλίου 2014, 18:16

    Στο παρόν άρθρο παραχώρησης ΧΖΛ: α) δεν καθορίζονται κριτήρια για τον καθορισμό του τιμήματος. Προτείνουμε μια διαδικασία καθορισμού τιμήματος ανάλογη με το άρθρο 16 του παρόντος. β) με βάση το άρθρο 2 "... όταν δεν συνοδεύεται από την κατασκευή έργων μόνιμης ή προσωρινής φύσης." (αόριστη έκφραση και πλεονασμός). Επι της ουσίας δεν αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης για την εκτέλεση μικρών εργασιών, καθώς και τα υλικά που επιτρέπεται να τοποθετηθούν πχ. στα καταστήματα εστίασης, όπου κατά κύριο λόγο παραχωρούνται τα τμήματα ΧΖΛ. Τα καταστήματα αυτά έχουν προφανώς διαφορετικές ανάγκες από τις επιχειρήσεις "παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας" (καρέκλες, ομπρέλλες κλπ), για τα οποία εκδόθηκε ανάλογη Υπ. Απόφαση Παράρτημα Αρ. Φύλλου 328 της 13/2/2014. Με την παρούσα διατύπωση αν πχ. χρειαστεί να επισκευαστεί στο τμήμα της ΧΖΛ το δάπεδο ενός καταστήματος ή να τοποθετηθεί μια ομπρέλα με βύσματα, τότε απαιτείται η διαδικασία του άρθρου 1 δηλαδή η "έκδοση απόφασης της διοίκησης του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη α) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν αυτή επιβλέπει κατά το νόμο μελέτες και έργα σε ζώνες λιμένων."