• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαγοράκης Βαγγέλης' | 29 Απριλίου 2014, 15:29

    Σχετικά με την παράγραφο 1 Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 12, αναφέρεται ότι «Η παραχώρηση ισχύει για χρόνο ίσο προς το χρόνο ισχύος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή και αόριστο αν δεν υπάρχει ορισμένος χρόνος λειτουργίας, ανανεώνεται δε υποχρεωτικά με την ανανέωση της άδειας». Θα πρέπει να γίνει σαφές και στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου όπου γίνεται λόγος για παραχώρηση ορισμένου χρονικού διαστήματος. Επιπρόσθετα στην περίπτωση των υδατοδρομίων σε ΧΖΛ η έγκριση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα επιφέρει επιπλέον καθυστερήσεις στην ήδη περίπλοκη αδειοδοτική τους διαδικασία.