• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ' | 29 Απριλίου 2014, 19:40

    Επειδή στο αναρτημένο στη διαβούλευση σχέδιο νόμου, δεν έχει γίνει μνεία στο άρθρο 8 παράγραφος 2, περιπτώσεων όπως: 1. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής αιγιαλού υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων η κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών υφιστάμενες προ του 1923 και κατά συνέπεια είναι νομίμως υφιστάμενες . 2. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων η κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών , που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν3028/02 περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανεξαρτήτου χρόνου κατασκευής (νεότερα μνημεία) . 3. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων η κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών, υφιστάμενα πλέον των 100 ετών , και κατά συνέπεια εμπίπτουν αυτοδίκαια στις διατάξεις περί προστασίας του Ν3028/02. 4. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών, έχουν κηρυχτεί διατηρητέα προ ή μετά της διοικητικής χάραξης του αιγιαλού, ανεξαρτήτου του φορέα κήρυξης . 5. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών , που έχουν κηρυχτεί μνημεία με τις διατάξεις του Ν3028/02 ή με παλαιότερες διατάξεις προστασίας περί αρχαιοτήτων ή της πολιτιστικής κληρονομιάς. 6. Η διοικητική χάραξη έχει γίνει εντός οικισμού υφιστάμενου προ 23 και ταυτόχρονα προστατευόμενου είτε ως Παραδοσιακού οικισμού (ΦΕΚ 594Δ/78) , είτε ως τόπου Ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους είτε ως ιστορικού τόπου, και εντός της ζώνης έχουν περιέλθει κτίρια η τμήματα αυτών ή κατασκευές που υφίστανται νομίμως με παλαιότερη από της χάραξης διοικητική πράξη (οικοδομική άδεια). 7. Όταν αποδειχτεί ότι η χάραξη του αιγιαλού δεν έχει λάβει υπόψη της άλλες κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για οικισμούς όπως ρυμοτομικά σχέδια, ή νομίμως υφιστάμενο οδικό δίκτυο. αλλά γίνεται αναφορά μόνο σε κηρυγμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίσματα ή κατασκευές χωρίς να περιλαμβάνει οικισμούς που στο σύνολό τους έχουν κηρυχθεί παραδοσιακοί ή προστατεύονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα πρέπει να προβλεφθεί ρητή διάταξη και συγκεκριμένα: ′′η οριογραμμή του Αιγιαλού δε μπορεί να υπερβεί τα όρια κτισμάτων ή κατασκευών που βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών (594Δ/1978) ή οικισμών που ελέγχονται ή προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού′′. Τα παραπάνω είναι αναγκαία διότι υφίστανται κτίσματα που πληρούν τις προπεριγραφόμενες περιπτώσεις 1-7 και τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών ή προστατευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού όπου λόγω υφιστάμενης χάραξης Αιγιαλού δε μπορούν να εκτελεστούν ούτε εργασίες συντήρησής τους από τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό την προστασία τους την οποία οφείλει να διασφαλίζει η Ελληνική Πολιτεία ως αναπόσπαστα τμήματα προστατευόμενων οικιστικών συνόλων της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.