Άρθρο 08: Νέα οριοθέτηση αιγιαλού

1. Αν όταν πιθανολογείται εσφαλμένος καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, κινείται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση η διαδικασία επανακαθορισμού του αιγιαλού. Για την εξέταση αιτήσεων ιδιωτών απαιτείται η συνυποβολή εγγράφων, όπως ιδίως φωτοερμηνεία μηχανικού, μελέτες, κ.λπ. και παραβόλου 500 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα αν η αίτηση γίνει δεκτή. Για τον επανακαθορισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 3.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού. Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
3. Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριό του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.
4. Ο επανακαθοριζόμενος αιγιαλός ή ο προκύπτων παλαιός αιγιαλός σε περιπτώσεις επανακαθορισμού του αιγιαλού σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως Τουριστικό Δημόσια Κτήματα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 του α.ν. 827/1948, αποτελεί αυτοδικαίως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και η διοίκηση και διαχείρισή του ασκείται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Η παρούσα εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου επανακαθορισμού της οριογραμμής.

 • 12 Μαΐου 2014, 14:49 | ΒΑΣΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Ο καθορισμός των ορίων αιγιαλιού & παραλίας(Δεν γνωρίζω εάν υπάρχειστο παρόν ζώνη παραλίας) γίνεται πράγατι με χρονοβόρες διαδικασίες, τις οποίες όμως επιθυμεί το Ελληνικό Κράτος και δεν κάνει καμία πρσπάθεια να μειώσει (Π.Χ. οι οριζόμενες επιτροπές ή δεν συγκροτούνται καθόλου ή εξετάζουν καθε θέμα δέκα χρόνια). Στη Γαύδο είναι τουριστικός επιχειρηματίας (μικρός βέβαια) ο οποίος περιμένει δώδεκα χρόνια??? να συασταθεί η επιτροπή.
  Συνεπώς δεν φταίει τόσο πολυ το νομοθετικό πλάισιο αλλά ο κακός μας ο καιρός

 • Με το παρόν άρθρο προτείνεται η ενοποίηση του αιγιαλού με το Τουριστικό Δημόσιο κτήμα. Αυτό σημαίνει ότι περιοχές που έχουν χαραχτηριστεί ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα ενοποιούνται με τον αιγιαλό και την προστιθέμενη σε αυτόν παραλία με συνέπεια να μπορούν να παραχωρούνται ως εννιαίοι προς ιδιωτική εκμετάλλευση χώροι και φυσικά να μπορούν να πωλούνται. Έτσι παράκτιες εκτάσεις και ζώνες που ανήκουν στο Δημόσιο και με βάση το Σύνταγμα περιοχές που όλοι Έλληνες πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν.

 • 10 Μαΐου 2014, 21:28 | Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου

  Η μελέτες πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια από επιστημονικής άποψης. Εξάλλου ακόμα και ο νόμο για την προστασία της βιοποικιλότητας ακόμα και εκείνος για την θαλάσσια στρατηγική θέτει αρκετά σοβαρά τις προδιαγραφές των μελετών. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσμετρηθούν οι μεταβλητές που ορίζουν και καθορίζουν στο χώρο και στο χρόνο τη βιοποικιλότητα της θαλάσσια περιοχής και όχι μόνο της θαλάσσια αλλά και της αντίστοιχης λιμναίας και ποτάμιας.

 • 9 Μαΐου 2014, 16:15 | μαρια σ.

  Κατάγομαι από νησί και η παραλία που βρίσκεται στο χωριό της μητέρας μου έχει καταληφθεί κατά το ήμισυ από τα παραθαλάσιες επιχειρήσεις εστίασης. Αυτό που θέλω να επισημάνω ότι είναι αυτό δεν ωφελεί κανένα και κυρίως οικονομικά. Δημιουργεί μια ψεύτικη/εικονική οικονομική δραστηριότητα για κάποιες μέρες, το πολύ δύο μήνες και μετά μένουν στο τίποτα.
  Η Ελλάδα φημιζεται και προσελκύει τουρίστες για τις φυσικές της ομορφιές και με οδηγό το πάθημα της Ισπανίας θα έπρεπε να σκεφτούμε ώριμα πως θα προστατεύσουμε τις φυσικές ομορφιές από αμόρφωτους και επικίνδυνους επαγγελματίες που θα «αρπάξουν» την ευκαιρία της περιστασιακής εκμετάλλευσης των Δημόσιων Τουριστικών Καταλυμμάτων.
  Επίσης, είναι Συνταγματικό και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών η ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιες εκτάσεις όπως είναι ο αιγιαλός.

  Κάτι τελευταίο και πολυ σημαντικό, το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι αρμόδιο να ορίσει τον αιγιαλό και τις χρήσεις του. Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Χωροταξίας με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς θα έπρεπε να συνθέσουν το Σχέδιο Νόμου.

 • 9 Μαΐου 2014, 13:25 | ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
  ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΗΛΟΥ

 • 8 Μαΐου 2014, 07:07 | ΤΖΟΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.

  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.

  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

 • 6 Μαΐου 2014, 19:52 | Φωτεινή Δεληβοριά

  Με λύπη διαπιστώνω ότι κάθε άρθρο περιέχει και παράγραφο που εξυπηρετεί τους μεγάλους Τουριστικούς επενδυτές κατά παρέκκλιση του Συντάγματος( συμφωνώ με τον Γεράσιμο Κορρέ και το Παρατηρητήριο Πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη).Λόγω της αντισυνταγματικότητας πρέπει να αφαιρεθεί το σημείο περί Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων.

 • 6 Μαΐου 2014, 15:02 | ´Ιρις Π.

  Παράγραφος 4. Εφόσον ο επανακαθοριζόμενος αιγιαλός ή ο προκύπτων παλαιός αιγιαλός σε περιπτώσεις επανακαθορισμού του σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως Τουριστικό Δημόσια Κτήματα, αποτελεί αυτοδικαίως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα, στην περίπτωση παραχώρησης του σε ιδιώτες η διοίκηση και διαχείρισή του ασκείται από αυτούς; Καργείται η κοινή χρήση και ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται;

 • 6 Μαΐου 2014, 09:26 | Γεωργία Κοντεσίδου

  Οι ρύθμισεις αυτές θα έχουν ώς αποτέλεσμα (αλλά και προς αυτή τη κατεύθυνση θέλουν να στρέψουν τα πράγματα) να γίνει πολύ πιο εύκολη και ελκυστική η χρήση παραλιακών οικοπέδων από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν κατανοούμε ωστόσο, οτι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ώς τουριστικού προορισμού είναι οτι ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια έχει αποφύγει την εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα γύρω από τις ακτές τις και έχει κρατήσει τις παραλίες της αγνές, φυσικές και εύκολα προσβάσιμες. Ο τουρισμός μας βασίζεται ακριβώς σε αυτό το πλεονέκτημα και αν το παραβλέψουμε θα βλάψουμε τον κλάδο αυτό ανεπανόρθωτα. Έχουμε παραδείγματα (όπως την καταστροφή των ακτών της Ισπανίας) που δείχνουν που έχουν οδηγήσει αποφάσεις σαν και αυτές και τι είδους τουρισμού έχουν σκοπό να προσελκύσουν (φτηνό τουρισμό time-sharing). Μιλάω με αυστηρά οικονομικά/marketing κριτήρια εφόσον αυτά μόνο δείχνουν να έχουν σημασία στην Ελλάδα του 2014.

 • 5 Μαΐου 2014, 16:42 | Λ.Κ.

  Μία νομοθεσία που θα σεβόταν τους Έλληνες πολίτες, και τις επόμενες γενιές Ελλήνων, θα φρόντιζε κατ’ αρχήν να διασφαλίσει την διατήρηση της ομορφιάς του φυσικού τοπίου του αιγιαλού (και αυτό δεν γίνεται με νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, χωρίς αυστηρό πλαίσιο για τον χαρακτήρα και την έκταση που θα πρέπει να έχουν οι όποιες κατασκευές, ώστε να μην αλλοιώνουν δραματικά τον περιβάλλοντα χώρο.) Επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί νόμοι και να δημιουργηθούν υποδομές από το κράτος για την καθαριότητα και την απόρριψη τυχόν αποβλήτων στην θάλασσα, μόνο μέσω βιολογικού καθαρισμού. Επιπλέον είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες και έτσι πρέπει να παραμείνει. Αυτό δεν εμποδίζει την αξιοποίηση, αντίθετα παρέχει την δυνατότητα για περισσότερη εμπορική κίνηση, στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους επιτρεπόμενους χώρους. Η ανάπτυξη θα πρέπει να έχει ώς γνώμονα το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και μπορούν να δημιουργηθούν στην χώρα από τους πολίτες της και αυτές είναι κατεξοχήν οι μικρομεσαίες. Οι τεραστιες πολυτελείς τουριστικές επενδύσεις που θέλετε να δημιουργηθούν, στοχεύουν κυρίως σε πελάτες που έρχονται με πακέτα all inclusive, που δεν αφήνουν κέρδη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, θέλετε να μας αποκλείσετε από τις παραλίες, να δώσετε για επένδυση τον αιγιαλό σε τεράστιους εγχώριους και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε κανένα όφελος.

 • 5 Μαΐου 2014, 14:52 | ξενια σουλα

  NA ξεπουλησετε της περιουσιας σας , αγαπητα κυβερνητικα επιτελεια , η να δημευσετε την περιουσια του ροκφελερ . κ αμεσα . καταλεβετε το ! Να παιζει κανεις με την Φυση , αποβαινει μοιραιο για τον παιχτη ._

 • 4 Μαΐου 2014, 15:41 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/ Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο επανακαθοριζόμενος αιγιαλός ή ο προκύπτων παλαιός αιγιαλός σε περιπτώσεις επανακαθορισμού του αιγιαλού σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα (πχ Αλυκές Αναβύσσου) επιχειρείται να ενοποιηθεί με το ήδη υπάρχον Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα ενοποιούνται κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του Συντάγματος με τον αιγιαλό και την προστιθέμενη σε αυτόν παραλία και μπορούν έτσι να παραχωρηθούν ως ενιαίοι προς εκμετάλλευση χώροι ή να πωληθούν για ιδιωτικές επενδύσεις.

 • 3 Μαΐου 2014, 12:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΒΗΧΟΣ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.
  Σας ευχαριστώ

 • Άρθρο 08 – παρ. 04

  Υπό ποια συνταγματική έννοια ο αιγιαλός αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα εφόσον ευρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και κατά συνέπεια η διοίκηση και διαχείρισή του ασκείται από τον αρμόδιο φορέα?

  Εφόσον το Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα πωληθεί ή παραχωρηθεί σε ιδιώτη επενδυτή/επιχείρηση, η διοίκηση και διαχείριση του αιγιαλού μεταβιβάζεται επίσης στον ιδιώτη?

 • 2 Μαΐου 2014, 12:40 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  Με εκτίμηση
  Σοφία Βαμβακάρη
  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
  Δήμου Μήλου

 • 2 Μαΐου 2014, 10:03 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΡΗΣ

  Παράγραφος 1: Στον εσφαλμένο καθορισμό αναφέρεσθε σε φωτοερμηνεία μελέτη μηχανικού κλπ. Δεν προσδιορίζεται όμως επακριβώς δ.λ.δ. στα λοιπά στοιχεία που ο 2971/2001 άρθρο 5 αναφερόταν. Εννοείται την κρίση του υπαλλήλου; και τα 500 ευρώ ενώ στο άρθρο 7 2000 ευρώ;

 • 2 Μαΐου 2014, 10:29 | Βαγγέλης Λιβάνιος

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 2 Μαΐου 2014, 09:01 | Νεκταρία Αγγέλου

  Το άρθρο 8 κινείται πράγματι στη σωστή κατεύθυνση, διευκολύνοντας μερικώς τον επανακαθορισμό του αιγιαλού στις περιπτώσεις που έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα κατά την αρχική οριοθέτηση του. Ωστόσο δεν καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν κατασκευασθεί σημαντικά δημόσια τεχνικά έργα, όπως για παράδειγμα ένα λιμάνι, τα οποία έχουν αλλάξει πλήρως τα πραγματικά και χωρικά δεδομένα, ήτοι έχουν τροποποιήσει αμετάκλητα το όριο της θάλασσας προς τη στεριά. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εισαγωγή μιας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 3 (θα χρειαστεί αναρίθμηση της επόμενης παραγράφου), η οποία νέα παράγραφος θα μπορούσε να έχει το πιο κάτω περιεχόμενο:

  «Επανακαθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού, επίσης, πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες έχει κατασκευασθεί νομίμως δημόσιο τεχνικό έργο, ιδίως λιμενικό, το οποίο έχει διαφοροποιήσει χωρικά το πραγματικό όριο του αιγιαλού. Ο εν λόγω επανακαθορισμός διενεργείται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εντός ενός εξαμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης από την πλευρά ιδιωτών. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η νέα οριοθέτηση εντός του εξαμήνου, το όριο του αιγιαλού εκτείνεται οριστικά στη νέα διαμορφωμένη μετά την εκτέλεση του έργου κατάσταση της ακτής. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και ομοίως κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού του αιγιαλού και στις περιπτώσεις εκείνες που είτε έχει κατασκευασθεί πριν από πέντε έτη από την ισχύ του παρόντος νόμου ένα δημόσιο τεχνικό έργο και δεν έχει απλώς ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του, είτε έχει αυτό κατασκευασθεί με οποιοδήποτε τρόπο πριν από είκοσι πέντε έτη και λειτουργεί ανελλιπώς έως σήμερα».

 • 2 Μαΐου 2014, 01:11 | Γιάννης Λ.

  Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 8, θα πρέπει να διαγραφεί ως περιττή η μία εκ των δύο ταυτόσημων λέξεων «Αν» ή «όταν…» («Άν όταν πιθανολογείται εσφαλμένος καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού…»).

 • 1 Μαΐου 2014, 21:07 | ΒΗΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Για να μην επαναλαμβάνω προαναφερθέντα εύστοχα σχόλια για τη Μήλο, οφείλουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά και τις ιδιομορφίες που υφίστανται σε κάποιες περιοχές(βλέπε σύρματα). Όποιος έχει επισκεφτεί το νησί ή έχει ανοίξει τουριστικό οδηγό, καταλαβαίνει το λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει μνεία προστασίας των συρμάτων, από αυτό νόμο.

 • 1 Μαΐου 2014, 20:09 | Μαυρογιαννης φραγκισκος

  πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς  και για τον λόγο  αυτό συμπεριλαμβάνονται στα  σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.

  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 4 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  4. Κατά την έγκριση ή επέκταση σχεδίων πόλεων, η γραμμή δόμησης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε ζώνη παραλίας, με την επιφύλαξη περιπτώσεων παραδοσιακών οικισμών ή διατηρητέων κτισμάτων και κατασκευών. Κτίσματα ή κατασκευές κηρυγμένα ως διατηρητέα ή μεμονωμένα κτίσματα ή συγκροτήματα αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κ.λ.π.), σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως  και εκτός ορίων οικισμών  εξαιρούνται από τη ζώνη παραλίας.

  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :

  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ)στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος  οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού,αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή  των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών,   γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ).Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.

 • 1 Μαΐου 2014, 17:00 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

  Πιστεύω ότι οι παράγραφοι 2 και 3 θα πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α)… β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ)μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται … ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  3. Άν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρημοτομικής γραμμής εγκεκριμένπυ σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 1923, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη αιγιαλού,…
  Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 1 Μαΐου 2014, 12:00 | Φραγκισκος Αιβαλιωτης

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη. Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: 2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος. Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής : Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας…..

 • 1 Μαΐου 2014, 12:59 | ΑΝΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη. Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: 2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος. Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής : Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 1 Μαΐου 2014, 10:25 | Κος Γιώργος

  Όπως τα λέει ο Νίκος Γούναρης πρέπει να υπολογίζεται το run up του κυματισμού και ετσι να καθορίζεται η ζώνη αιγιαλού

 • 1 Μαΐου 2014, 10:44 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

  Η ζώνη του αιγιαλού πρέπει να καθορίζεται με επιστημονικά κριτήρια. Δηλαδή η αναρρίχηση του κυματισμού στη στεριά για το σχεδιαστικό υψος κύματος Hs. κάθε άλλη προσέγγιση στο θέμα είναι έωλη.
  Αντι για επιτροπή στην οποία κυριαρχούν τα υποκειμενικά κριτήρια θα πρέπει η διαδικασία να ανατίθεται σε ειδικούς ακτομηχανικούς- Λιμενολόγους ώστε να καθορίζεται επιστημονικά η συνήθης ανάβαση του κυματισμού.

 • 30 Απριλίου 2014, 20:44 | Νίκος

  Δεν περιγράφεται δυνατότητα επανακαθορισμού του αιγιαλού, για να εξαιρεθούν έργα νομίμως υφιστάμενα, τα οποία λόγω υψομετρικής διαφοράς δε βρέχονται από το θαλάσσιο κύμα.

 • 30 Απριλίου 2014, 15:33 | Νίνος Ιωάννης

  Στο νησί μας (Μήλος),υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες.Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας,προβάλλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.

  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  2.Η οριογραμμή του αγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α)κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β)του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφισταμένου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923,των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονομένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών,μετά των προσαρτημάτων τους,ειδικής χρήσης κατά την παράδοση απο τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια,υπόσκαφα κτλ).Αν το κτίσμα υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η κτιματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αγιαλού.Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.

  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής:

  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23,κάτω των 2.000 κατοίκων,παραδοσιακών κτλ)στην ζώνη του αγιαλού,κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησης του,ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αγιαλού.Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού,αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 15:54 | ΜΑΛΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  Μάλλης Ζήσιμος
  κάτοικος Μήλου

 • 30 Απριλίου 2014, 15:02 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  Καμπούρη Παρασκευή
  Κάτοικος Μήλου

 • 30 Απριλίου 2014, 14:25 | ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΟΥΛΑ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.
  Σας ευχαριστώ

 • 30 Απριλίου 2014, 13:47 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 12:14 | ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 12:46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 11:19 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 11:41 | Πετρινέλα Τσιριγώτη

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

 • 30 Απριλίου 2014, 11:57 | Έλλη Χωριανοπούλου

  Στο νησί μας (Μήλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
  Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
  Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
  Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.

  Πολιτικός Μηχανικός-Υπάλληλος ΥΔΟΜ δήμου Μήλου

 • 29 Απριλίου 2014, 19:40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ

  Επειδή στο αναρτημένο στη διαβούλευση σχέδιο νόμου, δεν έχει γίνει μνεία στο άρθρο 8 παράγραφος 2, περιπτώσεων όπως:

  1. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής αιγιαλού υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων η κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών υφιστάμενες προ του 1923 και κατά συνέπεια είναι νομίμως υφιστάμενες .
  2. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων η κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών , που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν3028/02 περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανεξαρτήτου χρόνου κατασκευής (νεότερα μνημεία) .
  3. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων η κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών, υφιστάμενα πλέον των 100 ετών , και κατά συνέπεια εμπίπτουν αυτοδίκαια στις διατάξεις περί προστασίας του Ν3028/02.
  4. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών, έχουν κηρυχτεί διατηρητέα προ ή μετά της διοικητικής χάραξης του αιγιαλού, ανεξαρτήτου του φορέα κήρυξης .
  5. Εντός της καθορισμένης οριογραμμής υφίστανται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή κατασκευές ή περιτοιχίσεις ιδιοκτησιών , που έχουν κηρυχτεί μνημεία με τις διατάξεις του Ν3028/02 ή με παλαιότερες διατάξεις προστασίας περί αρχαιοτήτων ή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  6. Η διοικητική χάραξη έχει γίνει εντός οικισμού υφιστάμενου προ 23 και ταυτόχρονα προστατευόμενου είτε ως Παραδοσιακού οικισμού (ΦΕΚ 594Δ/78) , είτε ως τόπου
  Ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους είτε ως ιστορικού τόπου, και εντός της ζώνης έχουν περιέλθει κτίρια η τμήματα αυτών ή κατασκευές που υφίστανται νομίμως με παλαιότερη από της χάραξης διοικητική πράξη (οικοδομική άδεια).
  7. Όταν αποδειχτεί ότι η χάραξη του αιγιαλού δεν έχει λάβει υπόψη της άλλες κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για οικισμούς όπως ρυμοτομικά σχέδια, ή νομίμως υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
  αλλά γίνεται αναφορά μόνο σε κηρυγμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίσματα ή κατασκευές χωρίς να περιλαμβάνει οικισμούς που στο σύνολό τους έχουν κηρυχθεί παραδοσιακοί ή προστατεύονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα πρέπει να προβλεφθεί ρητή διάταξη και συγκεκριμένα:

  ′′η οριογραμμή του Αιγιαλού δε μπορεί να υπερβεί τα όρια κτισμάτων ή κατασκευών που βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών (594Δ/1978) ή οικισμών που ελέγχονται ή προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού′′.

  Τα παραπάνω είναι αναγκαία διότι υφίστανται κτίσματα που πληρούν τις προπεριγραφόμενες περιπτώσεις 1-7 και τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών ή προστατευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού όπου λόγω υφιστάμενης χάραξης Αιγιαλού δε μπορούν να εκτελεστούν ούτε εργασίες συντήρησής τους από τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό την προστασία τους την οποία οφείλει να διασφαλίζει η Ελληνική Πολιτεία ως αναπόσπαστα τμήματα προστατευόμενων οικιστικών συνόλων της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 • 28 Απριλίου 2014, 22:25 | Ρανια

  Δεν περιγράφεται δυνατότητα επανακαθορισμού του αιγιαλού συνεπεία δημιουργίας νομίμων έργων ή προσχώσεων

 • 27 Απριλίου 2014, 11:08 | Αλκίνοος Μπαλατσινός

  Στο άρθρο 8 και σε ότι αφορά ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ παραθαλάσσιους οικισμούς ή σχέδια πόλεων, η χάραξη αιγιαλού και παραλίας ΠΡΕΠΕΙ να συμπέσει με τα όρια αυτά του οικισμού ή της πόλεως (ιδιαίτερα σε προυφιστάμενους του έτους 1923 οικισμούς, όπως είναι πάμπολλοι στα μικρά νησιά μας)όπως είναι ήδη χαραγμένα. Επίσης για τα εντός σχεδίου οικόπεδα ή κτίσματα που βρίσκονται εντός των ορίων αυτών των οικισμών δεν θα πρέπει να ισχύει η αναστολή οικοδομικών αδειών είτε στα 100μ ,είτε στα 50μ όπως βλέπω στο σχέδιο νόμου. Εχουν προκύψει πάμπολλα θέματα και ούτε άδειες επισκευών δεν εκδίδονταικαι ιδιοκτήτες να είναι δέσμιοι των χρονοβόρων διαδικασιών (βλέπε και σχετική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Α1 Τμήμα διακοπών Αριθμ. γνωμοδότησης 386/2005)

  Οσον αφορά στα εκτός σχεδίου οικόπεδα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρείται η ζώνη αιγιαλού από την ιδιοκτησία, αλλά θα πρέπει να λογίζεται ως τμήμα του οικοπέδου που έχει αποδωθεί σε δημόσια χρήση, διότι οικόπεδα κοντά στην αρτιότητα (π.χ. 4 στρέμματα)έχασαν με την ψήφιση του Ν2971 την αρτιότητα τους.ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ παρακαλώ γιτί πολλοί ιδιοκτήτες απώλεσαν έτσι περιουσιακά στοιχεία.