• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.' | 30 Απριλίου 2014, 10:23

    Αφορά: Παράγραφο 1 Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα δραστηριότητα μας με σκοπό την άμεση ανάπτυξη το δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα και πτήσεων υδροπλάνων προτείνουμε: 1. Η παραχώρηση να ισχύει για χρόνο ίσο προς το χρόνο ισχύος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 2. Να μην υπάρχει επιπλέον η έγκριση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα υδατοδρόμια γιατί θα αναπτυχθεί μια ακόμη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία.