• Σχόλιο του χρήστη 'Νίνος Ιωάννης' | 30 Απριλίου 2014, 15:33

    Στο νησί μας (Μήλος),υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες.Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας,προβάλλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη. Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: 2.Η οριογραμμή του αγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α)κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β)του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφισταμένου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923,των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονομένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών,μετά των προσαρτημάτων τους,ειδικής χρήσης κατά την παράδοση απο τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια,υπόσκαφα κτλ).Αν το κτίσμα υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η κτιματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αγιαλού.Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεται η διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος. Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής: Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23,κάτω των 2.000 κατοίκων,παραδοσιακών κτλ)στην ζώνη του αγιαλού,κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησης του,ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αγιαλού.Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού,αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.