• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ' | 1 Μαΐου 2014, 18:46

    1. επειδή δεν ορίζονται κριτήρια για το αντάλλαγμα παραχώρησης απλής χρήσης θαλάσσιου χώρου θα πρέπει για λόγους αντικειμενικότητας, να καθορισθούν τα ανταλλάγματα με διαδικασία ανάλογη με το άρθρο 16 του παρόντος. 2. θα πρέπει η άρνηση παραχώρησης απλής χρήσης να τεκμηριώνεται πλήρως από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή των γνωμοδοτούντων φορέων και σε περίπτωση άρνησής παραχώρησης απλής χρήσης να ορισθεί όργανο (πχ τριμελής επιτροπή)εξέτασης ένστασης-προσφυγής του ενδιαφερόμενου που να αποτελείται πχ : από δικαστικό εκπρόσωπο, εκπρόσωπό της Κτηματικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπο του Υπ Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου. 3. Στην παράγραφο 3 προτείνεται να αντικατασταθεί το “Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμών Λιμένα με μορφή ΑΕ” με το γενικότερο “ το Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα” επειδή υπάρχουν: η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ ( τουριστικά λιμάνια ή μαρίνες) ή εταιρείες που θα αναλάβουν την αξιοποίηση λιμανιών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και να μην υπάρχει διάκριση σε βάρος των Δημοτικών λιμενικών γραφείων ή ταμείων ή των ΝΠΔΔ Λιμενικών Ταμείων 4. δεν έχει θεωρώ νόημα η σύμφωνη γνώμη του ΥΕΝ (συνήθως κάποιας Διεύθυνσης ) αλλά της αρμόδιας λιμενικής αρχής για αποφυγή της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας επενδυτών