• Σχόλιο του χρήστη 'Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ' | 1 Μαΐου 2014, 18:51

    Πως καθορίζεται το αντάλλαγμα και πως η παραχώρηση χώρων ζώνης λιμένα? Υπόκειται σε κάποιους κανόνες αυτή η διαδικασία? Εξαιρετικά ασαφές το πλαίσιο.