• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γεωργάκης' | 2 Μαΐου 2014, 10:30

    Στο τέλος της παραγράφου 2 θα πρέπει να προστεθεί: "κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4,6,7 & 8 του άρθρου 3", για να μην υπάρχουν κενά των διατάξεων καθορισμού της όχθης σε σχέση με τις διατάξεις του καθορισμού του αιγιαλού. Επίσης η οριοθέτηση των υδατορεμάτων πλέον γίνεται με τον Ν. 4258/2014 (Α94).