• Σχόλιο του χρήστη 'Νάντια' | 2 Μαΐου 2014, 21:56

    Οι Τεχνητές λίμνες δεν έχουν καθοριστεί τα όρια τους από την απαλλοτρίωση για την δημιουργία τους και ως απαλλοτρίωση είναι κοινόχρηστα πράγματα (κτήματα) του δημοσίου; Τι νέο θα καθορίστει ακριβώς με τον Νόμο αυτό. Η οριοθέτηση που έχει ήδη γίνει στον Ερύμανθο, Αλφειό κ.λ.π. ποτάμια με τον Ν.3010/2002 έχει γίνει μη σύννομα, θεωρώντας τα ποτάμια αυτά ως μη πλεύσιμα; Τι θα συμβεί στις περιπτώσεις αυτές; Ποιός καθορισμός υπερισχύει;