• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΣΙΔΩΡΑ' | 11 Μαΐου 2014, 17:28

    Αναφορικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης ΧΖΛ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι σαφές πιο κατάστημα ΚΥΕ, έχει προτεραιότητα στην παραχώρηση. Υπάρχει σε ισχύ μόνο μια γενική ερμηνευτική εγκύκλιος 8321/ 12-03-2012. Καλούνται έτσι τα αρμόδια Λιμενικά Ταμεία, συχνά χωρίς κατάλληλο μηχανικό ή/και νομικό σύμβουλο, να ερμηνεύσουν και να παραχωρήσουν χώρους, χωρίς απόλυτα προκαθορισμένες οδηγίες ή κριτήρια. Προτείνουμε : • Σε περίπτωση τυχόν ενστάσεων ή αντιδικιών, να προβλέπεται η δυνατότητα να παραπέμπονται οι υποθέσεις παραχώρησης σε δευτεροβάθμιο όργανο με κατάλληλη στελέχωση (Όργανο της Περιφέρειας ή του ΥΠΑΝ). • να καθορισθούν πιο αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την προτεραιότητα στις παραχωρήσεις των ΧΖΛ στα ΚΥΕ. Πχ. θέση του καταστήματος (εντός ή εκτός της ΧΖΛ), ο αριθμός και το μήκος των προσόψεων στη ΧΖΛ (πχ γωνιακό κατάστημα, περίπτερο κλπ), η ύπαρξη μεσολαβούντος δρόμου, αποστάσεις μεταξύ ΧΖΛ και ΚΥΕ, κάθετη ή πλάγια προβολή των προσόψεων των ΚΥΕ (πχ ποια είναι η κάθετη ‘προβολή’ ενός κυκλικού σχήματος ΚΥΕ), εξόφληση παλαιοτέρων οφειλών, φορολογική/ ασφαλιστική ενημερότητα, καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των προς παραχώρηση χώρων από τυχόν κατοικίες, άλλα ΚΥΕ ή λοιπά καταστήματα που βρίσκονται εντός ΧΖΛ. • ο ακριβής τρόπος καθορισμού του τιμήματος παραχώρησης χώρου ΧΖΛ. Ευχαριστώ.