• Σχόλιο του χρήστη 'MEDASSET ΕΛΛΑΣ' | 11 Μαΐου 2014, 19:53

    Με το παρόν άρθρο προτείνεται η ενοποίηση του αιγιαλού με το Τουριστικό Δημόσιο κτήμα. Αυτό σημαίνει ότι περιοχές που έχουν χαραχτηριστεί ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα ενοποιούνται με τον αιγιαλό και την προστιθέμενη σε αυτόν παραλία με συνέπεια να μπορούν να παραχωρούνται ως εννιαίοι προς ιδιωτική εκμετάλλευση χώροι και φυσικά να μπορούν να πωλούνται. Έτσι παράκτιες εκτάσεις και ζώνες που ανήκουν στο Δημόσιο και με βάση το Σύνταγμα περιοχές που όλοι Έλληνες πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν.