• Σχόλιο του χρήστη 'Ντρέκης' | 13 Μαρτίου 2015, 04:41

    Ο νόμος δηλαδή λέει ότι όσοι ήταν και συνεχίζουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους τυγχάνουν απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση. Ενώ όσοι δεν ήταν και δεν είναι θα πληρώσουν μόνο το κεφάλαιο, χωρίς τους τόκους. Δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται οι τόκοι των προηγούμενων καταβολών από το εναπομείναντα ποσό (τόκους + κεφάλαιο ) ως επιβράβευση της συνέπειας του ασφαλισμένου που δεν θέλησε να φεσώσει το ταμείο αλλά τήρησε την υπόσχεσή του να αποπληρώσει σε δόσεις την οφειλή του και μάλιστα με το αζημείωτο (υψηλούς τόκους); Νομίζω ότι ο νόμος αυτός δικαιώνει αυτούς που δεν θέλησαν καν να ρυθμίσουν αλλά προτίμησαν να φεσώσουν το ταμείο και ως εκ τούτου είναι παράλογος και άδικος. Θα πρέπει να δωθεί η ευκαιρία σε όσους ρύθμισαν και αποπληρώνουν επιτυχώς έως σήμερα να αποπληρώσουν ότι έχει απομείνει από το κεφάλαιο με αφαίρεση τόκων όλων των οφειλών. Τότε και μόνο τότε μιλάμε για δίκαιη μεταχείρηση μεταξύ κράτους (ταμείου) - πολίτη.