Άρθρο 09 – Προεξόφληση ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο,  τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και  τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση, σύμφωνα με το άρθρο 1.

 • 15 Μαρτίου 2015, 12:59 | Θεόδωρος

  Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εξόφλησης όποτε και όσων δόσεων (μαζικά) μπορεί και επιθυμεί ο οφειλέτης *με ανάλογη διαγραφή τόκων*, χωρίς να αποτελεί μοναδική λύση η εξόφληση του υπολοίπου όπως παράλογα προέβλεπαν οι προηγούμενες ρυθμίσεις. Δηλαδή για παράδειγμα αν ρυθμίσω οφειλή 10.000€ σε 100 δόσεις με 100€/μήνα δόση, να δύναμαι στον 18ο μήνα της ρύθμισης, να αποπληρώσω π.χ. 15 δόσεις μαζεμένες (1500€) με την αναλογούσα διαγραφή τόκων και να συνεχίσω τις δόσεις μετά από 15 μήνες να αποπληρώνω τις εναπομείνασες 67 δόσεις, στον 72ο μήνα έστω βρίσκω χρήματα για άλλες 10 δόσεις, τις πληρώνω και συνεχίσω μετά από 10 μήνες την αποπληρωμή των υπολοίπων 18.

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:16 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Αν κάνεις αίτηση ηλεκτρονικά για ένταξη στη ρύθμιση, το επόμενο πρωί θα μπορεί να δοθεί βεβαίωση οφειλής με παρακράτηση (συμψηφισμό από το συμβόλαιο και απαλλαγή από προσαυξήσεις) για πώληση ακινήτου και έτσι να εξοφληθεί εντός του τριημέρου ολόκληρη η οφειλή? Αν όχι, να προβλεφθεί και αυτό γιατί θα είναι ένας άμεσος τρόπος είσπραξης μιας και δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά.

 • 13 Μαρτίου 2015, 17:50 | ΣΑΒΒΑΣ

  Tο δίκαιο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσουν δεν ήθελαν να φεσώσουν το Δημόσιοκαι ρυθμισαν τα χρέη τους να μπορούν να τα εξωφλήσουν εφόσον όμως τους αφαιρεθούν οι τόκοι που πλήρωσαν μέχρι σήμερα και με δυνατότητα συμψηφισμού των επιπλέον τόκων με τυχόν νέα χρέη.
  Ετσι απονέμεις δίκαιο στους πολίτες και ο σωστός πολίτης δεν νιώθει βλάκας.

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:21 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Θα πρέπει να προβλέπεται και προεξόφληση με πλήρης απαλλαγή προσαυξήσεων σε περίπτωση πώλησης ακινήτου.
  Δηλαδή στην έκδοση της ενημερότητας με παρακράτηση από το δημόσιο, για την πώληση του ακινήτου, να περιέχεται η απαλλαγή των προσαυξήσεων

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:51 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Το θέμα της προεξόφλησης είναι λεπτό θέμα!Συνεπώς θα πρέπει η όποια έκπτωση να δίνεται σε περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλλει το ποσό της οφειλής λόγω της οικονομικής του κατάστασης

 • 13 Μαρτίου 2015, 04:41 | Ντρέκης

  Ο νόμος δηλαδή λέει ότι όσοι ήταν και συνεχίζουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους τυγχάνουν απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

  Ενώ όσοι δεν ήταν και δεν είναι θα πληρώσουν μόνο το κεφάλαιο, χωρίς τους τόκους.

  Δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται οι τόκοι των προηγούμενων καταβολών από το εναπομείναντα ποσό (τόκους + κεφάλαιο ) ως επιβράβευση της συνέπειας του ασφαλισμένου που δεν θέλησε να φεσώσει το ταμείο αλλά τήρησε την υπόσχεσή του να αποπληρώσει σε δόσεις την οφειλή του και μάλιστα με το αζημείωτο (υψηλούς τόκους);

  Νομίζω ότι ο νόμος αυτός δικαιώνει αυτούς που δεν θέλησαν καν να ρυθμίσουν αλλά προτίμησαν να φεσώσουν το ταμείο και ως εκ τούτου είναι παράλογος και άδικος.

  Θα πρέπει να δωθεί η ευκαιρία σε όσους ρύθμισαν και αποπληρώνουν επιτυχώς έως σήμερα να αποπληρώσουν ότι έχει απομείνει από το κεφάλαιο με αφαίρεση τόκων όλων των οφειλών. Τότε και μόνο τότε μιλάμε για δίκαιη μεταχείρηση μεταξύ κράτους (ταμείου) – πολίτη.