• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 13 Μαρτίου 2015, 11:18

    Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις για οφειλές που βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα για τις οποίες αν η απόφαση του δικαστηρίου βγει μετά τις 26/5/15 δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και αν τα ποσά είναι μεγάλα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής. Προτείνω να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος: «Στην περίπτωση που οφειλή βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση σε χρονικό διάστημα εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης.»