Άρθρο 03 – Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης  μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή

β)  έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:10 | Α.ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

  Να ξεκαθαρισθεί ότι στη μείωση περιλαμβάνονται και οι πρόσθετοι φόροι λόγω εκπροθέσμου, ανακρίβειας κλπ οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι το ίδιο με τις προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου. Υπάρχει κίνδυνος πολλοί να μείνουν έξω από τις ρυθμίσεις

 • 15 Μαρτίου 2015, 12:13 | Αντώνης

  Πρέπει να αναφερθεί ρητά στο νόμο αν υπάγονται και οφειλές από ρυθμιση που έχει απωλεσθεί.

 • 14 Μαρτίου 2015, 21:00 | Δρ Παναγιώτης Φλωριάς

  Μέσα στις σχεδόν οριζόντιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχει αγνοηθεί παντελώς μία ευάριθμη μερίδα πολιτών που η «κοινή μοίρα» τους έκανε υπόχρεους φόρου κληρονομιάς ιδιαίτερα άδικου και εκτός πραγματικότητας.
  Είναι η περίπτωση που το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας δεν αποφέρει κανένα εισόδημα (απρόσοδο) και συγχρόνως ο κληρονόμος είναι ένας μέχρι σήμερα απολύτως συνεπής φορολογούμενος με μοναδικό εισόδημα είτε τον καθηλωμένο μισθό του είτε την λεηλατημένη σύνταξή του. Είναι η περίπτωση κληρονομιαίων ακινήτων στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας δηλ. αυτές του κέντρου της Αθήνας (Μεταξουργείου, οδού Αχαρνών)όπου η εγκατάλειψη, ερημοποίηση και ανασφάλεια γίνονται μέρα με τη μέρα πιο έντονες και δε δίνουν καμμία δυνατότητα εκμίσθωσης ή πώλησης. Στις περιοχές αυτές οι πραγματικές (αγοραίες) αξίες είναι περίπου στο 1/4 των αντικειμενικών αξιών, που είναι τιμές του 2007 (παράδειγμα μεγάλο διαμέρισμα διαμπερές α’ ορόφου αγοραίας αξίας 30,000€ έχει αντικειμενική αξία 117,000€)και έτσι ο φόρος κληρονομιάς είναι εξοντωτικός, εξωπραγματικός και ανελέητος και πρακτικά οδηγεί στη δήμευση της κληρονομιαίας περιουσίας
  Γιαυτό προτείνουμε μαζί με άλλους συμπολίτες μας που ευρίσκονται στα πρόθυρα δήμευσης απρόσοδης κληρονομιαίας περιουσίας την προσθήκη της εξής διατάξεως:
  «Ειδικά στην περίπτωση απολύτως απρόσοδης περιουσίας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος, τουλάχιστον το 60%, ευρίσκεται σε περιοχές που είναι πασιφανώς και παγκοίνως γνωστές για την πολλαπλή υποβάθμισή τους λόγω σοβούσης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και εφόσον:
  α) ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι είναι μέχρι τώρα συνεπείς φορολογούμενοι και δεν έχουν άλλο εισόδημα εκτός του μισθού ή της σύνταξής τους
  β)ο φόρος κληρονομιάς έχει βεβαιωθεί μέχρι 31/3/2015

  τότε,για κάθε μία από τις 12 δόσεις που έχουν αρχικά καθορισθεί από τις οικείες Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση του φόρου κληρονομιάς, εφόσον εξοφλείται εμπροθέσμως και δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, να διαγράφεται κάθε φορά το 50% της προβλεπόμενης δόσης μέχρι και την εξόφληση της 12ης δόσης (τελευταίας δόσης).

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:23 | Ζαχμάνογλου Θεόδωρος

  Στην ρύθμιση θα υπάγονται και λοιπές οφειλές προς άλλα Υπουργεία,ως επι παραδείγματι οι ληξιπρόθεσμεςν οφειλές απο ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων;

 • 13 Μαρτίου 2015, 23:35 | Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ

  Για τις δικαστικές υποθέσεις σε εκκρεμότητα, πρέπει να δοθεί το κίνητρο της μείωσης των τεράστιων και άδικων προστίμων που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φορολογουμένων και που είναι η βασική αιτία των προσφυγών. Τουλάχιστον θα πρέπει να ισχύσουν τα τωρινά πρόστιμα και όχι τα άδικα παλαιά και οι προσαυξήσεις να πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα δόσεων

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:25 | ΣΟΦΙΑ

  Όσοι είναι ήδη σε ρύθμιση 100 δόσεων και την τηρούν και παράλληλα έχουν και 12μηνη ρύθμιση(που ήταν προϋπόθεση για την ένταξη τους στις 100 δόσεις) θα μπορούν να εντάξουν τα ποσά αυτά στην νέα ρύθμιση; Με λίγα λόγια όσοι προσπάθησαν να είναι συνεπείς και να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τον Μάρτιο θα έχουν ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους οφειλέτες;

 • 13 Μαρτίου 2015, 13:29 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Ευτυχώς διευκρινίζεται ότι έγραψα ως παρατήρηση στο 2ο άρθρο για τις ανείσπρακτες οφειλές

 • 13 Μαρτίου 2015, 12:06 | ΜΠΟΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

  Νομίζω ότι θα ήταν πρέπον μιας και δεν είναι ξεκάθαρο από το σχέδιο νόμου να υπάρχει και μια σχετική ‘επιβράβευση’ ας το χαρακτηρίσω για όσους έχουν ήδη ενταχθεί από τον Οκτώβριο στη ρύθμιση των 72 δόσεων καθώς και των 12 παράλληλα, λόγω του ότι η 3η δόση του Φ.Ε. δεν συμπεριλαμβάνονταν σε εκεινη των 72, και εξακολουθούν να τηρούν τις ρυθμίσεις και καλύπτουν και τις τρέχουσες οφειλές. Καλό θα ήταν να μπορούν να κάνουν τις 2 ή 3 ή και παραπάνω ρυθμίσεις σε μία όπως επίσης και να συμψηφιστούν οι προσαυξήσεις του ποσού που θα υπαχθεί στη ρύθμιση των 100δ με τις προσαυξήσεις του ποσού που ήδη υπάχθηκε στη ρύθμιση των 72δ λόγω του ότι οι προσαυξήσεις στη τελευταία ήταν πολύ υψηλές. Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος με ύψος οφειλών έως την 01/10/2014 20.000 ευρώ και εντάχθηκε στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πληρώσει τουλάχιστον άλλες 5.000 ευρώ επιπλέον στους τόκους. Έχοντας τη ρύθμιση των 72δ μέχρι σήμερα ενήμερη και υπόλοιπο πχ 23.000 και επιθυμεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 100δ να μην υπολογιστούν οι τόκοι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής αλλά μόνο στο κεφάλαιο που υπολείπεται. Διαφορετικά αναγκάζετε τον πολίτη να μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο αδυνατώντας ουσιαστικά να αποπληρώσει το χρέος του γιατί σκοπός είναι να μπορεί και να ανταποκρίνεται και στις τρέχουσες υποχρεώσεις και μη ξεχνάτε ότι σε λίγους μήνες ξαναέρχεται ο φόρος εισοδήματος ασφυκτικός κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:18 | Αλέξανδρος

  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις για οφειλές που βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα για τις οποίες αν η απόφαση του δικαστηρίου βγει μετά τις 26/5/15 δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και αν τα ποσά είναι μεγάλα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής.
  Προτείνω να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:
  «Στην περίπτωση που οφειλή βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση σε χρονικό διάστημα εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης.»

 • 12 Μαρτίου 2015, 22:56 | Νικόλαος Γιαννακέας

  Γράφω αυτό το σχόλιο διότι δεν είναι ξεκάθαρο αν το άρθρο 3 συμπεριλαμβάνει και τις 12μηνες ή 24μηνες ρυθμίσεις που έχουν γίνει και βρίσκονται τώρα σε ισχύ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν και αυτές οι ρυθμίσεις ώστε να αλλάξουν σε 100 δόσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις 100 δόσεις του προηγούμενου νομοσχεδίου και αναγκάστηκαν να κάνουν 12μηνη ή 24μηνη χωρίς όμως να μπορούν να αντεπεξέλθουν (λόγω μεγάλων δόσεων) και ζουν ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ θέλοντας ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΆ να ΜΗΝ είναι ασυνεπείς προς το κράτος. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό θα είναι από μόνο του μια κίνηση επιβράβευσης στους συνεπείς φορολογούμενους. Επιβράβευση που από ότι βλέπω από το προσχέδιο δεν έχει προβλεφθεί πουθενά. Αν δεν μπορεί να γίνει για μόνιμους φόρους επειδή θα πληγούν τα έσοδα του 2015, ας γίνει τουλάχιστον για έκτακτους φόρους (όπως πχ φόροι κληρονομιάς).

  Γνωρίζω άνθρωπο που του ζητείτε να πληρώσει 9000 για φόρο κληρονομιάς και μπόρεσε να κάνει μόνο έναν διακανονισμό για να τον πληρώσει σε 12 δίμηνα (περίπου 750 ευρώ δίμηνη δόση, με εισόδημα 700 ευρώ μηνιαίως). Επειδή ακριβώς ήταν συνεπής (και δεν τα άφησε να λήξουν) δεν κατάφερε να κάνει την ρύθμιση των 100 δόσεων με το προηγούμενο νομοσχέδιο.