• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΓΓΕΛΗΣ' | 13 Μαρτίου 2015, 15:21

    Θα πρέπει να προβλέπεται και προεξόφληση με πλήρης απαλλαγή προσαυξήσεων σε περίπτωση πώλησης ακινήτου. Δηλαδή στην έκδοση της ενημερότητας με παρακράτηση από το δημόσιο, για την πώληση του ακινήτου, να περιέχεται η απαλλαγή των προσαυξήσεων