• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Παναγιώτης Φλωριάς' | 14 Μαρτίου 2015, 21:00

    Μέσα στις σχεδόν οριζόντιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχει αγνοηθεί παντελώς μία ευάριθμη μερίδα πολιτών που η "κοινή μοίρα" τους έκανε υπόχρεους φόρου κληρονομιάς ιδιαίτερα άδικου και εκτός πραγματικότητας. Είναι η περίπτωση που το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας δεν αποφέρει κανένα εισόδημα (απρόσοδο) και συγχρόνως ο κληρονόμος είναι ένας μέχρι σήμερα απολύτως συνεπής φορολογούμενος με μοναδικό εισόδημα είτε τον καθηλωμένο μισθό του είτε την λεηλατημένη σύνταξή του. Είναι η περίπτωση κληρονομιαίων ακινήτων στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας δηλ. αυτές του κέντρου της Αθήνας (Μεταξουργείου, οδού Αχαρνών)όπου η εγκατάλειψη, ερημοποίηση και ανασφάλεια γίνονται μέρα με τη μέρα πιο έντονες και δε δίνουν καμμία δυνατότητα εκμίσθωσης ή πώλησης. Στις περιοχές αυτές οι πραγματικές (αγοραίες) αξίες είναι περίπου στο 1/4 των αντικειμενικών αξιών, που είναι τιμές του 2007 (παράδειγμα μεγάλο διαμέρισμα διαμπερές α' ορόφου αγοραίας αξίας 30,000€ έχει αντικειμενική αξία 117,000€)και έτσι ο φόρος κληρονομιάς είναι εξοντωτικός, εξωπραγματικός και ανελέητος και πρακτικά οδηγεί στη δήμευση της κληρονομιαίας περιουσίας Γιαυτό προτείνουμε μαζί με άλλους συμπολίτες μας που ευρίσκονται στα πρόθυρα δήμευσης απρόσοδης κληρονομιαίας περιουσίας την προσθήκη της εξής διατάξεως: "Ειδικά στην περίπτωση απολύτως απρόσοδης περιουσίας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος, τουλάχιστον το 60%, ευρίσκεται σε περιοχές που είναι πασιφανώς και παγκοίνως γνωστές για την πολλαπλή υποβάθμισή τους λόγω σοβούσης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και εφόσον: α) ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι είναι μέχρι τώρα συνεπείς φορολογούμενοι και δεν έχουν άλλο εισόδημα εκτός του μισθού ή της σύνταξής τους β)ο φόρος κληρονομιάς έχει βεβαιωθεί μέχρι 31/3/2015 τότε,για κάθε μία από τις 12 δόσεις που έχουν αρχικά καθορισθεί από τις οικείες Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση του φόρου κληρονομιάς, εφόσον εξοφλείται εμπροθέσμως και δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, να διαγράφεται κάθε φορά το 50% της προβλεπόμενης δόσης μέχρι και την εξόφληση της 12ης δόσης (τελευταίας δόσης).