• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόδωρος' | 15 Μαρτίου 2015, 12:59

    Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εξόφλησης όποτε και όσων δόσεων (μαζικά) μπορεί και επιθυμεί ο οφειλέτης *με ανάλογη διαγραφή τόκων*, χωρίς να αποτελεί μοναδική λύση η εξόφληση του υπολοίπου όπως παράλογα προέβλεπαν οι προηγούμενες ρυθμίσεις. Δηλαδή για παράδειγμα αν ρυθμίσω οφειλή 10.000€ σε 100 δόσεις με 100€/μήνα δόση, να δύναμαι στον 18ο μήνα της ρύθμισης, να αποπληρώσω π.χ. 15 δόσεις μαζεμένες (1500€) με την αναλογούσα διαγραφή τόκων και να συνεχίσω τις δόσεις μετά από 15 μήνες να αποπληρώνω τις εναπομείνασες 67 δόσεις, στον 72ο μήνα έστω βρίσκω χρήματα για άλλες 10 δόσεις, τις πληρώνω και συνεχίσω μετά από 10 μήνες την αποπληρωμή των υπολοίπων 18.