• Σχόλιο του χρήστη 'Α.ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ' | 15 Μαρτίου 2015, 21:10

    Να ξεκαθαρισθεί ότι στη μείωση περιλαμβάνονται και οι πρόσθετοι φόροι λόγω εκπροθέσμου, ανακρίβειας κλπ οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι το ίδιο με τις προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου. Υπάρχει κίνδυνος πολλοί να μείνουν έξω από τις ρυθμίσεις