• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ' | 15 Μαρτίου 2015, 22:12

    ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 15 σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση. Παρακαλώ να γίνει σαφές αν ισχύει το ακόλουθο παράδειγμα: Αν η βασική οφειλή είναι 3.000€ και υπάρχει προσαύξηση 1.000€ και έχει ρυθμιστεί σε πχ 60 η 50 δόσεις. Με την πρόβλεψη του άρθρου 15 αν κάποιος βρει και πληρώσει μέχρι 30 Μαρτίου 1000€ εξαλείφονται τα 1000€ της προσαύξησης; Τότε απομένει να εξοφλήσει με δόσεις τις υπόλοιπες 2.000€; Παρακαλώ αυτό να γίνει σαφές με παραδείγματα προς τα ΜΜΕ γιατί αποτελεί μεγάλη διαφορά από τα ισχύοντα και υπάρχει λίγος χρόνος για να γίνει εφαρμογή του εφόσον σκοπός της κυβέρνησης είναι να δοθεί μια ευκαιρία για λιγες ημερες και σε αυτές τις λίγες ήμερες πρέπει και να εισπραχθούν τα χρήματα. ευχαριστώ