Άρθρο 15 – Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση

Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον  οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10)  ή όλων  των υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης του προηγουμένου εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την κείμενη νομοθεσία.

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:04 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ(ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΦΙΑ)ΤΟΥ 2014-2015.Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ «ΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.ΙΣΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ,ΟΤΑΝ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΠΟΥ Ο ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ.

 • 15 Μαρτίου 2015, 22:12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

  ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 15

  σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.

  Παρακαλώ να γίνει σαφές αν ισχύει το ακόλουθο παράδειγμα:

  Αν η βασική οφειλή είναι 3.000€ και υπάρχει προσαύξηση 1.000€ και έχει ρυθμιστεί σε πχ 60 η 50 δόσεις.
  Με την πρόβλεψη του άρθρου 15 αν κάποιος βρει και πληρώσει μέχρι 30 Μαρτίου 1000€ εξαλείφονται τα 1000€ της προσαύξησης;
  Τότε απομένει να εξοφλήσει με δόσεις τις υπόλοιπες 2.000€;

  Παρακαλώ αυτό να γίνει σαφές με παραδείγματα προς τα ΜΜΕ γιατί αποτελεί μεγάλη διαφορά από τα ισχύοντα και υπάρχει λίγος χρόνος για να γίνει εφαρμογή του εφόσον σκοπός της κυβέρνησης είναι να δοθεί μια ευκαιρία για λιγες ημερες και σε αυτές τις λίγες ήμερες πρέπει και να εισπραχθούν τα χρήματα.

  ευχαριστώ

 • 15 Μαρτίου 2015, 12:20 | Θεόδωρος

  Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου είναι στη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί ικανοποιητικό κίνητρο -το μόνο ίσως δυνατό- για την ένταξη στη ρύθμιση. Θα πρέπει όμως να ισχύσει το ίδιο και για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία -κυρίως των ατομικών εισφορών ελ. επαγγελματιών-.

 • Άρθρο 26, παρ. 5: να δοθεί η δυνατότητα έπτωσης 100% των προσαυξήσεων και εντός των καρτελλών με τις αρχικές χρεώσεις, οποτεδήποτε μέσα στις 100 δόσεις, με την προυπόθεση πληρωμής των προηγουμένων δόσεων μετρητοίς, με αντίστοιχη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων.
  Άρθρο 26, παρ.5: να ορισθεί για τις δόσεις ανώτατο ετήσιο όριο, πχ. 20% εισοδήματος, 10% κερδών, 2% τζίρου για τα νομικά πρόσωπα.11

 • Άρθρο 15: να δύναται η δυνατότητα εξόφλησης μέρους οφειλής, χωρίς περιορισμούς … δεκαπλάσιας ελάχιστης δόσης και περιορισμούς χρόνου καταβολής.

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:39 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Αρχικά είχατε πει πως με την καταβολή ποσού οφειλής άνω των 200€ και για οποιοδήποτε ποσό θα διαγράφονταν διπλάσιο ποσό οφειλής πράγμα το οποίο δεν βλέπω να αναφέρεται σε αυτό το νομοσχέδιο.
  Αυτό που αναφέρεται εδώ είναι μόνο για απαλλαγή προσαυξήσεων. Έτσι όμως δεν βοηθάτε ουσιαστικά αυτούς που θέλουν να πληρώσουν τις οφειλές τους…

  Ένα ακόμη θέμα είναι οι συνεπείς φορολογούμενοι ,οι οποίοι τόσα χρόνια στερούνταν βασικά πράγματα για να είναι σωστοί απέναντι στο κράτος.
  Δεν νομίζετε πως αυτοί οι φρολογούμενοι πρέπει να επιβραβευτούν με κάποιο τρόπο? π.χ σημαντική μείωση φόρων που θα προκύψουν από εδώ και πέρα?
  Άλλωστε αν υπάρχει κίνητρο πληρωμής των φόρων τότε θα είναι καλό παράδειγμα και για τους υπόλοιπους.

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΦΟΡΟ 87.000 € ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ 103000 €.
  ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ;
  ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ;

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:08 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να δώσουν το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση να τύχουν κάποιου ποσού ποσού έκπτωσης από την αρχική οφειλή!Θα πρέπει όμως το ύψος της έκπτωσης να κυμαίνεται ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια