• Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Ν. Ξάνθης Ανθ. Γ. Μιλτιάδου 24, 67100, Ξάνθη, Τ: 2541022776 – 2541025233 F: 2541025233 Ε: info@smmidexanthis.gr W: http://www.smmidexanthis.gr Στο άρθρο 26 του νομοσχεδίου με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» προβλέπεται η ρύθμιση του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες της 1η Φεβρουαρίου 2015. Ωστόσο, σύμφωνα με την §3, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η Φεβρουαρίου 2015. Δεδομένου α) του φόβου μας για μελλοντική απώλεια της ρύθμισης λόγω αδυναμίας τήρησης της προϋπόθεσης από τους ασφαλισμένους και β) της πρόβλεψης της §6 του άρθρου 7 του ΑΝ 2326/1940 «Περί ΤΣΜΕΔΕ», όπως τροποποιήθηκε με την §4 του άρθρου 27 του Ν.3518/06, για προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση ή έγκριση μελετών από υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από τη δυνατότητα υποβολής μελετών προς τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων για έκδοση έγκρισης και άδεια δόμησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την προσθήκη εδαφίου ε στην §15 του άρθρου 26 η οποία θα μπορούσε να έχει ως εξής: «ε. Ειδικότερα για τους μελετητές ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι δεν δικαιούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, λόγω διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας αποκλειστικά και μόνο για τη θεώρηση ή έγκριση μελετών από υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Για την χορήγηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας θα παρακρατείται ποσοστό επί της νόμιμης αμοιβής του δικαιούχου μηχανικού κατά την κατάθεσή της συμφωνηθείσας αμοιβής σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.» Με μια τέτοια ρύθμιση και οι μηχανικοί θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα και το ταμείο θα περιορίσει τις απώλειες. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος διόγκωσης χρεών των ασφαλισμένων του ταμείου καθώς δε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. Με Εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ψωμιάδης Κωνσταντίνος