• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 16 Μαρτίου 2015, 11:35

    Ένα δίκαιο σύστημα είσπραξης πρέπει να έχει κανόνες προκειμένου να υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης και σε αυτούς που ήταν συνεπής έναντι αυτών που είχαν χρήματα και δεν πλήρωναν. Α) Θα πρέπει να μειωθούν οι υπέρογκες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Β)Θα πρέπει να αποσυνδεθούν οι ρυθμίσεις από την εξόφληση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι τεράστιες γιατί περιλαμβάνουν τις αναδρομικές αυξήσεις από το 2011. Δ) Να εξεταστούν τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών και να συνδεθούν με τις ασφαλιστικές εισφορές. Να υπάρξει αντίστοιχο κούρεμα χρεών. π.χ. μηχανικός με εισόδημα 5000 ευρώ ετησίως ήταν αδύνατον να πληρώσει αυτές τις εισφορές. Αυτός δεν πλήρωνε γιατί ήταν τζαμπατζής αλλά γιατί δεν είχε. Έτσι δεν μπορεί κανείς συνεπής μηχανικός που καταβάλλει ανελλιπώς εισφορές να νιώθει αδικημένος έναντι κάποιου που είχε και δεν πλήρωνε. Ε) Υψηλή φορολογία από το πρώτο ευρώ και μάλιστα συνδεδεμένη με αντικειμενικά κριτήρια που σημαίνει πολλές χιλιάδες ευρώ φόρος ετησίως για μη πραγματικά εισοδήματα καθιστά αδύνατη την εξόφληση των υποχρεώσεων. Δόση διακανονισμού + δόση φόρου εισοδήματος + εξαμηνιαίες τρέχουσες υψηλές ασφαλιστικές εισφορές + τέλη κυκλοφορίας + δόση ΕΝΦΙΑ + έξοδα για διατροφή καθιστούν απαγορευτική την ένταξη στον διακανονισμό σας.