• Το κύριο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, όντας ουσιαστικά άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώσουν τις τρέχουσες και τις συσσωρευμένες προηγούμενες εισφορές τους. Η ρύθμιση του συγκεκριμένου νομοσχέδιου έχει τα εξής δομικά προβλήματα : Α. ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ εις βάρος των μικρών ατομικών επιχειρήσεων καθώς δυνατότητα υπαγωγής -και άρα παραμονής στο επάγγελμα- έχουν μόνο ελάχιστοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ που νομιμοποιούν εμμέσως τις απάνθρωπες αυξήσεις του μεσοπρόθεσμου και στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας. Γ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ : ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. . . Συμφωνούμε με όσες σωστές προτάσεις έχουν ήδη αναφερθεί σε σχόλια στην παρούσα διαβούλευση και ζητάμε την άμεση εφαρμογή τους για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης : - κατάργηση των αυξήσεων του μεσοπρόθεσμου και δραστική μείωση εισφορών, - λογιστική διαγραφή των οφειλούμενων εισφορών υγείας, - διαχωρισμός κλάδων σύνταξης / υγείας, - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας άνευ όρων, - δυνατότητα υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, - αποσύνδεση της ενημερότητας των φυσικών προσώπων με το δικαίωμα στην εργασία, - δυνατότητα διαγραφής οφειλών με αφαίρεση του διαστήματος από τα συντάξιμα έτη, - υπαγωγή στη ρύθμιση χωρίς παράλληλη καταβολή τρεχουσών εισφορών ( αλλιώς κανείς δεν θα υπαχθεί ) Παρόλ' αυτά σημειώνουμε οτι οι παραπάνω προτάσεις δεν λύνουν το μακροπρόθεσμο πρόβλημα, καθώς είναι οριζόντιες, διαχειριστικές και στερούνται χαρακτηριστικών αειφορίας του ασφαλιστικού συστήματος. Χωρίς εξάρτηση του ύψους των εισφορών από το εισόδημα ( και προφανώς ακύρωση των αυξήσεων του μεσοπρόθεσμου ) η κατάσταση θα διαιωνίζεται  και θα χειροτερεύει. . -------- Παράδειγμα ( που κατ'αναλογία αφορά το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών ) -------- Μηχανικός 15ετίας με σταθερή πτώση του εισοδήματός του από το 2010 έχει πλήρη αδυναμία πληρωμής εισφορών ήδη προ των αυξήσεων του μεσοπρόθεσμου, οπότε σήμερα οφείλει ( Α' εξάμηνο 2011 – Α' εξάμηνο 2015 ) 8 Χ 2300 = 18400 ευρώ. Η πρόταση για ρύθμιση είναι εκτός πραγματικότητας ( εξάλλου το πρόβλημα πρώτα είναι τα 450 ευρώ / μήνα και ύστερα τα επιπλέον 184 της ρύθμισης). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ουσιαστικά άνεργοι και θεωρεί η διοίκηση οτι θα σπεύσουν να δεσμευτούν πως για τα επόμενα 8 χρόνια θα καταβάλουν 650-750 ευρώ / μήνα; . . ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΙΖΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και συγκεκριμένα : 1.ΑΝΕΙΣΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ και νέο σύστημα εισφορών με ισορροπία αναδιανεμητικού / ανταποδοτικού χαρακτήρα και παράλληλη εξασφάλιση ελάχιστης αξιοπρεπούς σύνταξης για όλους . 2.ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ από το 2010 και κλήση για υπαγωγή σε ρύθμιση με βάση τις πραγματικά αναλογούσες οφειλές και  επιστροφή, διαγραφή, ή συμψηφισμός για τις οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί. . _____________________________________________________________________________________ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Με την υιοθέτηση ανεισφορολόγητου ορίου πχ στις 5000Ε, σταθερή εισφορά 650Ε (0 για Εισφορές: 650 (ΚΥΤ) + 2250 (Σύνταξη κλπ)=2900 2011__ έσοδα: 15000 - 5000 (Ανεισφ.) =10000 => Εισφορές: 650 (ΚΥΤ) + 1500 (Σύνταξη κλπ)=2150 2012__ έσοδα: 10000 - 5000 (Ανεισφ.) =_5000 => Εισφορές: 650 (ΚΥΤ) + _750 (Σύνταξη κλπ)=1400 2013__ έσοδα: _5000 - 5000 (Ανεισφ.) =____0 => Εισφορές: __0 (ΚΥΤ) + ___0 (Σύνταξη κλπ)=___0 2014__ έσοδα: ____0 - 5000 (Ανεισφ.) =____0 => Εισφορές: __0 (ΚΥΤ) + ___0 (Σύνταξη κλπ)=___0 ΣΥΝΟΛΟ :______________________________________________________________________6450 Το ταμείο θα ζητήσει αυτό το ποσόν εφάπαξ ή και με δόσεις αναδρομικά για την πενταετία - και προφανώς χωρίς τις εισφορές για την υγεία σε όσους δεν παρείχε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. _____________________________________________________________________________________ . Εάν η Διοίκηση αντιληφθεί οτι η μόνη αποτελεσματική πολιτική είναι η κοινωνικά δίκαιη, τότε τα ταμεία όντως θα εισπράξουν ποσά αυτής της κλίμακας από χιλιάδες απεγνωσμένους μηχανικούς. Αλλιώς αυτή η προτεινόμενη άδικη ρύθμιση θα φέρει μόνο πενιχρά εισπρακτικά αποτελέσματα, για τα οποία η Διοίκηση θα χρεωθεί - και δικαίως - την κοινωνική αγανάκτηση από τον κλάδο των μηχανικών. Αγγελής Γιώργος Γιαλούρη Αλεξάνδρα Δουράμπεης Νίκος Ζευκιλή Δόμνη Ηλιοπούλου Ευτυχία Καζολέα Μαρία Καρακάση Ελευθερία Κατερίνη Τόνια Κατσαρού Βασιλική Κοσμά Ανθή Κουτσουμπός Λεωνίδας, Κυλικά Αλίκη Μαριάτος Ανδρέας Ματάτσης Θοδωρής Μολλά Δροσιά Ντόκου Σοφία Οικονομόπουλος Ανδρέας Παπαγεωργίου Ηλίας, Παπαπέτρου Βαρνάβας Σταμούλη Αναστασία Φαλτσέτας Πέτρος Ψαλλίδα Γιούλη