• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μίχος' | 16 Μαρτίου 2015, 13:24

    Αποσύνδεση των εισφορών του κλάδου Υγείας και των εισφορών για σύνταξη.Να υπάρχει δηλαδή μέριμνα ώστε να μπορούν οι μηχανικοί έναντι μικρού αντιτίμου να έχουν πρόσβαση στο σύστημα Υγείας.Για τη σύνταξη, να υπάρξει ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ανταποδοτικό χαρακτήρα.