• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 16 Μαρτίου 2015, 13:08

    Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να πληρώσει τις οφειλές του προς ΟΑΕΕ, και έχοντας υπόψη πως όσο μικρή και αν είναι η δόση, εφόσον συνδέεται με την τρέχουσα καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, θα εξακολουθήσει να αδυνατεί να πληρώσει. Προτείνουμε , έχοντας υποψη και τις ταμειακές ανάγκες των ασφαλιστικών οργανισμών αλλά και τις δυνατότητες των συναδέλφων, να υπάρξει άρθρο το οποίο να προβλέπει ότι : Για ασφαλισμένους που έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, να υπάρξει δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις 100 δόσεις , για ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ μηνιαίως , το οποίο να συνδυάζεται με την εξώφληση μιάς εισφοράς. Αυτό πρακτικά σημαίνει: 12.000 ευρώ το έτος συν την δίμηνη εισφορά , ένα ποσό της τάξης του 23% του εισοδήματος του ασφαλισμένου , το οποίο θα επιτρέπει σε αυτόν να πληρώνει , και στα ασφαλιστικά ταμεία να εισπράττουν . Θεωρούμε σημαντική την πρόταση έχοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου , σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων με εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα αδυνατούν να μπούν στην ρύθμιση . Με εκτίμηση Διαμαντόπουλος Σπύρος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων