• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ' | 16 Μαρτίου 2015, 13:04

    Αξιότιμοι Κυρία και Κύριε Υπουργέ, Με το παρόν άρθρο ενώ λαμβάνεται υπόψη η δύσκολη οικονομική κατάσταση για τα παρελθόντα έτη στη χώρα μας και ως εκ τούτου διευκολύνονται οι οφειλέτες με το να τους δίνεται η δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε εκατο δόσεις,δέν λαμβάνεται υπόψη η παρούσα οικονομική κατάσταση . Και αυτό γιατί ώς προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 .Μεγάλος αριθμός ασφαλιζόμενων ,ιδίως εγχώριων εταιριών, δυσκολεύεται στην αποπληρωμή τών τρεχουσών οφειλών ,με αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον πολλοί εξ αυτών αν όχι οι περισσότεροι ,να καταστούν ληξηπρόθεσμοι και ως άμεση συνέπεια αυτού θα είναι η απώλεια της παρούσας υπο διαβούλευση ρύθμισης.Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να αποσυνδεθούν οι τρέχουσες οφειλές απο την ρύθμιση των εκατό δόσεων για τις παλαιότερες οφειλές,με το να επιτρέπεται η εκ νέου ρύθμιση τών νεών οφειλών όπως ισχύει μέχρι σήμερα σε δώδεκα δόσεις , παράλληλα όμως με την ρύθμιση των εκατο δόσεων, στα πρότυπα των Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με ότι ισχύει σήμερα, ασφαλιστικοί οργανισμοί όπως το Ι.Κ.Α. δέν επιτρέπουν την ύπαρξη πέραν της μίας ρύθμισης.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει οι οφειλέτες που θα καταστούν ληξηπρόθεσμοι για νέες οφειλές,να ξαναρυθίσουν όλες τις οφειλές (παλιές και νέες) σε νέα ρύθμιση δώδεκα δόσεων την οποία θα είναι αδύνατον να τηρήσουν. Με εκτίμηση Μάριος Κώνστας