• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 16 Μαρτίου 2015, 13:41

    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να πληρώσει > τις οφειλές του προς ΟΑΕΕ, και έχοντας υπόψη πως όσο μικρή και αν είναι > η δόση, εφόσον συνδέεται με την τρέχουσα καταβολή ασφαλιστικών > εισφορών, θα εξακολουθήσει να αδυνατεί να πληρώσει. > Προτείνουμε , έχοντας υποψη και τις ταμειακές ανάγκες των ασφαλιστικών > οργανισμών αλλά και τις δυνατότητες των συναδέλφων, να υπάρξει > άρθρο το οποίο να προβλέπει ότι : Για ασφαλισμένους που έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, να υπάρξει δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις 100 δόσεις , για ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ μηνιαίως , το οποίο να συνδυάζεται με την > εξώφληση μιάς εισφοράς. > Αυτό πρακτικά σημαίνει: 12.000 ευρώ το έτος συν την διμηνη εισφορά , > ένα ποσό της τάξης του 23% του εισοδήματος του ασφαλισμένου , το οποίο > θα επιτρέπει σε αυτόν να πληρώνει , και στα ασφαλιστικά ταμεία να > εισπράττουν . > Θεωρούμε σημαντική την πρόταση έχοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες > ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου , σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων με > εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα αδυνατούν να μπούν στην ρύθμιση . > Με εκτίμηση Διαμαντόπουλος Σπύρος Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ