• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 16 Μαρτίου 2015, 13:33

    Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να πληρώσει τις οφειλές του προς ΟΑΕΕ, και έχοντας υπόψη πως όσο μικρή και αν είναι η δόση, εφόσον συνδέεται με την τρέχουσα καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, θα εξακολουθήσει να αδυνατεί να πληρώσει. Προτείνουμε , έχοντας υποψη και τις ταμειακές ανάγκες των ασφαλιστικών οργανισμών αλλά και τις δυνατότητες των συναδέλφων, να υπάρξει άρθρο το οποίο να προβλέπει ότι : Για όσους ασφαλισμένους έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, να υπάρξει δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις 100 δόσεις, για ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο για να ισχύσει να συνδέεται με την υποχρεωτική καταβολή μιας τουλάχιστον δίμηνης εισφοράς το έτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ασφαλισμένοι με εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ/έτος, θα καταβάλουν 1.200ευρώ συν μία τουλάχιστον διμηνη εισφορά/έτος , ποσό που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, δεν θα ξεπερνά του 23% του εισοδήματος του ασφαλισμένου , και έτσι με τον τρόπο αυτό θα του επιτρέπει να καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις δυνατότητές του, και στα ασφαλιστικά ταμεία να εισπράττουν . Θεωρούμε σημαντική την πρόταση έχοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου , σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων με εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα αδυνατούν να μπούν στην ρύθμιση . Επίσης προτείνουμε ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλίμακας, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για όσους έχουν εισόδημα μικρότερο των 12.000ευρώ Με εκτίμηση Διαμαντόπουλος Σπύρος Πρόεδρος ΔΣ ΠΟΦ