• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ' | 16 Μαρτίου 2015, 13:44

    ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/3/2015 ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ Σήμερα οι Μηχανικοί βρίσκονται σε οριακό σημείο με τις ασφαλιστικές εισφορές τους με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταπεξέλθουν με αποτέλεσμα τη διαγραφή τους από το Τ.Ε.Ε. Η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν αποτελεί σημείο επανεκκίνησης της οικονομίας, αν δεν θεσμοθετηθούν νέες εισφορές, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι παρακάτω παρεµβάσεις είναι τα ελάχιστα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, ώστε το ΤΣΜΕΔΕ να ξαναβρεί το βηµατισµό του: 1. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους συναδέλφους μηχανικούς. Αυτό συνεπάγεται, µε τα σηµερινά δεδοµένα, ότι η επιλογή από τους συναδέλφους της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, θα έχει ως αποτέλεσµα οι ασφαλιστικές εισφορές τους να παραµείνουν στα προ των αυξήσεων επίπεδα. 2. Άµεσος διαχωρισµός των εισφορών που πληρώνουν οι µηχανικοί για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους. Αυτό θα έχει άµεσο αποτέλεσµα να µπορούν οι συνάδελφοι σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, µε ένα σαφώς µικρότερο κόστος, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με το Ν. 4254/2014, «Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευμένα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ». 3. Κατά το διακανονισμό των οφειλών των εισφορών τους με το ΤΣΜΕΔΕ να αφαιρείται το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα προηγούμενα έτη, κατά τα οποία όμως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την περίθαλψή τους. 4. Θεσµοθέτηση της προαιρετικότητας στην ειδική προσαύξηση που επιβαρύνει, µε το χειρότερο τρόπο, τους µετά το 1993 ασφαλισµένους και δυσχεραίνει επιπλέον την αποπληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών. 5. Καµία παρέµβαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών για περιπτώσεις αυτασφάλισης, όπως των ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών. 6. Νοµοθέτηση της αναστολής της ιδιότητας µέλους του Τ.Ε.Ε. και του ΤΣΜΕ∆Ε για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να µειωθούν οι αιτήσεις διαγραφής και να µην απαιτείται εκ νέου άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 7. Έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου για το πώς διαµορφώνεται το µέλλον του ΤΣΜΕ∆Ε, το µέλλον των ασφαλισµένων του και µε ποιον τρόπο θα πρέπει να επιλέγονται από εδώ και στο εξής οι επενδύσεις των αποθεµατικών του (οµόλογα, Τράπεζα Αττικής κ.λ.π.). 8. Ενίσχυση και ακόµη µεγαλύτερη νοµική κατοχύρωση της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε. 9. Έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων µε την κυβέρνηση για την ίδρυση ταµείου επαγγελµατικής ασφάλισης και την αυτόνοµη πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε. Εκτός από τη διάσωση των αποθεµατικών που απέµειναν, θα πρέπει να διεκδικήσουµε τη µεταφορά των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµόσιας περιουσίας, ώστε να καλυφθεί το ποσό που έχασε το Ταµείο µας µε το κούρεµα. 10. Aδυναμία ένταξης των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών, στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εξαιτίας των υπέρογκων τρεχουσών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (ειδικά μετά την εφαρμογή του Ν. 3986/2011). ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ