• Σχόλιο του χρήστη 'χαρτάς ιάκωβος' | 24 Μαΐου 2016, 09:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 22 παρ 3 αναφέρεται ότι "η επισήμως δημοσιευόμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Τράπεζα της Ελλάδος συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που ισχύει την ημέρα της μετατροπής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση πίστωσης." Το τελευταίο κομμάτι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Οι τράπεζες έχει παρατηρηθεί σε συμβάσεις ότι χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τις ισοτιμίες τιμής αγοράς, τιμής πώλησης, διατραπεζικής αγοράς, τιμή αναφοράς ΤΤΕ και τέλος την τιμή κλεισίματος της ΕΚΤ. Η οδηγία θα πρέπει να υποχρεώνει ρητά σαν ισοτιμία μετατροπής την επισήμως δημοσιευμένη από την ΕΚΤ ή την ΤΤΕ και ΜΟΝΟ.