• Σχόλιο του χρήστη 'χαρτάς ιάκωβος' | 24 Μαΐου 2016, 09:24

    Στη παράγραφο 1 β) θα πρέπει η υποχρέωση ασφάλισης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και να αναφέρεται ΡΗΤΑ στη σύμβαση το κόστος. Για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει να ισχύουν και οι 2 προϋποθέσεις και η α και η β και όχι μία από τις δύο. Τέλος στην παράγραφο 4 δεν αρκεί απλά ενημέρωση με επιστολή αλλά να προβλεφθεί η δυνατότητα ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ενημέρωσης με email και με sms. Η ενημέρωση να γίνεται όταν η ισοτιμία παρουσιάσει διακύμανση μεγαλύτερη του 10%. Να συμπληρωθεί ότι στη περίπτωση διακύμανσης άνω του 10%, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση στον δανειολήπτη από το ειδικό τμήμα διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει (risk management) και να ενημερώνει σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της ισοτιμίας αλλά και επιπλέον δυνατότητα αντιστάθμισης του κινδύνου με χρήση παράγωγων εναλλακτικών προϊόντων.