• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΥΡΟΣ ΚOΜΠΟΡΟΖΟΣ' | 22 Ιουνίου 2018, 11:07

    7. Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μόνον όταν οι συνεργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία διαμεσολαβητών του Ειδικού Μητρώου. Άρθρο 18. παρ.1 Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, είτε είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Ειδικό Μητρώο (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας. Άρθρο 18 παρ.3 . Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 επιτρέπεται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή/και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, β) είτε μόνον ως μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων, γ) είτε μόνον ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας. ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΙΝΑΙ 2; ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ)