• Σχόλιο του χρήστη 'Ioannis Tzanakos' | 22 Ιουνίου 2018, 12:18

    Καλησπέρα σας, αναφορικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ που διέπει την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, σας ενημερώνουμε πως το νομοσχέδιο που θέσατε σε διαβούλευση δεν περιλαμβάνει κανένα άρθρο για τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, γεγονός που είναι αντίθετο με την γενικότερη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι πολύ σημαντικό να προσθεθεί κάποια παράγραφος, αν όχι άρθρο στο νόμοσχέδιο που κατά παρέκκλιση, Θα επιτρέπει σε οντότητες χαμηλού δημόσιου συμφέροντος σαν τη δική μας να εφαρμόζουν πιο ήπια μέτρα που θα επιβαρύνουν ανάλογα τη λειτουργία τους. Η Οδηγία IDD ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς αναφορικά με τα κανάλια διανομής και λιγότερο με τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες. Ο συνεταιρισμός μας είναι ειδικευμένου σκοπού, μικρού μεγέθους και πολυπλοκότητας. Λειτουργεί με πελάτες - μέλη, χωρίς κανάλια διανομής και διαμεσολαβητές, προωθώντας την απευθείας ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης των μελών του. Στη δικιά μας περίπτωση δεν υφίσταται παροχή συμβουλών ή πώληση ασφαλιστικού προϊόντος, διότι ο παραγωγός είναι και πελάτης με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων όπως τις περιγράφει η Οδηγία. Δεν υφίστανται προμήθειες, τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους ή οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ή μη χρηματικού οφέλους ή κινήτρου, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες του μοναδικού ασφαλιστικού προϊόντος που παρέχουμε στα μέλη μας. Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση, Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Κινδύνων ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ ΣΥΝ ΠΕ