• Σχόλιο του χρήστη 'Ηρώ Κ.' | 26 Ιουνίου 2018, 10:38

    Θεωρώ οτι πρέπει να γίνει αναφορά στη χρήση ή όχι του εγγράφου που προτείνεται απο τη EIOPA, διότι ειδικά σε συγκεκριμένα προιόντα δεν είναι εύκολο να συμπεριληθφούν όλες οι πληροφορίες (πχ. ασφαλισμένα κεφάλαια, απαλλαγές κλπ). Το πιο συνετό θα ήταν οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν το δικό τους έντυπο, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα προαπαιτούμενα χωρίς περιορισμό στο σημείο του εγγράφου που θα αναφέρονται.