• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ' | 26 Ιουνίου 2018, 19:42

    Όταν λυθεί η σύμβαση από τη μεριά της Ασφαλιστικής επιχείρησης σε ''συντονιστές πρακτόρων'' θα πρέπει να δίνεται προμήθεια για τουλάχιστον 5 χρόνια για τη παραγωγή κ χαρτοφυλάκιο των πρακτόρων που παραμένουν στην εταιρία ,εκτός αν ο συντονιστής έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης από την ασφαλιστική επιχείρηση.