• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ' | 26 Ιουνίου 2018, 19:30

    Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή αποζημίωση που ισούται με προμήθεια ΕΞΙ [6] ετών που αναλογεί στην παραγωγή του,εάν είχε προυπηρεσία μέχρι 10 έτη κ να αυξάνεται 1 έτος για κάθε 10ετία ,πχ στα 30 έτη να δίνεται προμήθεια για ΟΚΤΩ [8] ΧΡΟΝΙΑ η οποία εξακολουθεί για αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, και σε περίπτωση θανάτου την καταβάλλει στα πρόσωπα που ο πράκτορας ή ο συντονιστής είχαν ορίσει ως δικαιούχους. Αν δεν είχαν οριστεί δικαιούχοι, στην περίπτωση θανάτου η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την ως άνω αποζημίωση στους μέχρι 4ου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του θανόντος κατά την τάξη της κληρονομικής διαδοχής.