• Σχόλιο του χρήστη 'Takis Kakouris' | 27 Ιουνίου 2018, 20:30

    Η προσπάθεια της κωδικοποίησης των προϋφισταμένων νομοθετημάτων και υπουργικών αποφάσεων επί των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποτελεί μια αξιέπαινη και γενναία προσπάθεια τακτοποίησης του κατακερματισμένου πλαισίου επ’ευκαιρια της ενσωμάτωσης της Οδηγίας και πρέπει να χαιρετισθεί από όλους τους συμμετέχοντες φορείς.