• Σχόλιο του χρήστη 'Takis Kakouris' | 27 Ιουνίου 2018, 20:22

    Στην παράγραφο 2γ θα προτείναμε όπως στο λεκτικό "όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α" να προστεθεί η συμπληρωματικότητα και προς το αγαθό. Και για λόγους πρακτικούς (πχ πώληση αγαθού και μαζί πώληση ασφάλισης αστικής ευθύνης ή ασφάλιση ζημιών)αλλά και για λόγους συνεκτικότητας με την παράγραφο 1