• Σχόλιο του χρήστη 'Takis Kakouris' | 27 Ιουνίου 2018, 21:29

    Θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να αποτυπωθεί η αναφορά της Οδηγίας σε ερμηνευτικό κανόνα και στις δύο περιπτώσεις ήτοι ότι λογίζονται τα ποσά ως καταβληθέντα και μη καταβληθέντα αντίστοιχα τα ποσά. Επίσης θεωρούμε ότι η χρήση μόνο μιας εκ των τεσσάρων δυνατοτήτων που δίδει η Οδηγία αποτελεί μια επιλογή που μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιτελή προστασία των πελατών/καταναλωτών.