• Σχόλιο του χρήστη 'Takis Kakouris' | 27 Ιουνίου 2018, 21:08

    Άρθρο 29 παρ. 5 η. Ισως να πρέπει να εξειδικευθεί και κάποια υποχρέωση του διανομέα να ενημερώνει έγκαιρα επί της επικείμενης λήξης του ασφαλιστηρίου προκειμένου να δύναται ο πελάτης να επανεξετάζει τη θέση του και τη δυνατότητα επιλογής άλλων λύσεων και να μην υπάρχει απλά τυπολατρική προσκόλληση στα «νόμιμα» και να υπάρχουν απλά αυτόματες ανανεώσεις των συμβάσεων Άρθρο 29 παρ 5 θ Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα καταγγελίας από τον πελάτη με κάθε πρόσφορo μέσο συμπεριλαμβανομένης της χρήσης email και/ή σταθερού μέσου.