• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Α.Δ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 29 Ιουνίου 2018, 11:26

    ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ παρ. 5 <> Κατά την άποψή μας η διάταξη αυτή πάσχει διότι έρχεται σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. περί αποζημίωσης.Δεν έχει θέση σε ένα κείμενο προσαρμογής κοινοτικής οδηγίας. Δεν καθορίζει ποιος αποδεικνύει τον δόλο, εν προκειμένω κατά την δικαστική διαμάχη. Είναι δεδομένο ότι όποιος ασκεί δημόσια εξουσία την ασκεί με σύνεση και χωρίς σκοπιμότητες παρά μόνο στα πλαίσια της νομιμότητας. Συνεπώς δεν διευκρινίζεται εάν κάποιος παραβιάζει την νομιμότητα και υπεισέρχεται στην σφαίρα της σκοπιμότητας αν εμπίπτει στην έννοια της εκ δόλου άσκησης δημόσιας εξουσίας.