• Επί του Άρθρου 1 παρ. 6 Στον ορισμό «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι το διαδικτυακό πόκερ θα επιτρέπεται αποκλειστικά «live». Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές του», προκειμενου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ. Επί του Άρθρου 1 παρ. 7 Στον ορισμό «Συνεργάτες» πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι ως «Συνεργάτες» νοούνται και όσοι συνεργάζονται με τον ΟΠΑΠ για την προώθηση και των τυχερών παιχνιδιών του που διεξάγονται επίγεια.