Άρθρο 01 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. του ν. 4002/2011 – Ορισμοί

1. Η περ. ε) του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλισμικού και λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής των υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.»

2. Η περ. ιγ) του άρθρου 25 καταργείται.

3. Η περ. ιε) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ’ ελάχιστον, τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον νόμο αυτόν αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη και αντιστρόφως.»

4. Η περ. ιστ) του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιστ) «Αποκλειόμενος παίκτης»: είναι ο παίκτης, ο οποίος είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαστικού του συμπαραστάτη, είτε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια.»

5. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κα) ως εξής:
«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου»: το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. »

6. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κβ) ως εξής:
«κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών (live casino) και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και οι παραλλαγές του) .»

7. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κγ) ως εξής:
«κγ) «Συνεργάτες (affiliates)»: Όσοι συνεργάζονται με τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου για την προώθηση συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος.

8. Στο άρθρο 25 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:
«κδ) «Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη»: το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31/12 και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αφαιρεθεί το άθροισμα των καταθέσεων και του υπόλοιπου του λογαριασμού την 1/1 του ίδιου έτους.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2018, 14:25 | PAPADOPOULOS GIORGOS

  Ρυθμίζει την αγορά για… λίγους

  Ιδιαίτερη αξία έχει η αναφορά σε «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» και στο ότι «εισάγεται νέα διαδικασία αδειοδότησης και εναρμονίζεται το πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες». Αυτά τα δύο σημεία σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το τίμημα για να πάρεις άδεια είναι 5 εκ. συνολικά για πέντε χρόνια μόνο δεύτερες σκέψεις μπορεί να φέρει σε όποιον γνωρίζει έστω τα βασικά για το πώς διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή αγορά στο κομμάτι του διαδικτυακού τζόγου. Αναπόφευκτα ο καθένας μπορεί να υποθέσει ότι αυτό το σχέδιο νόμου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αν αναλογιστεί κανείς ότι η άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο στη «Μέκκα» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών η άδεια για πέντε χρόνια κοστίζει 140 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται ακόμα και η δυνατότητα δημιουργίας επίγειων καταστημάτων όπως αυτά που διαθέτει ο ΟΠΑΠ σε μια χώρα με πληθυσμό που ξεπερνά τα εξήντα εκατομμύρια. Ως γνωστόν οι Βρετανοί έχουν μεγάλη παράδοση στο τζόγο και αυτό τους οδήγησε στη δημιουργία μίας σκληρής, απόλυτα δίκαιης και πλήρως ρυθμισμένης αγοράς η οποία όμως βασίζεται σε ορθολογικά πλαίσια και με γνώμονα την ανάπτυξη της αγοράς.
  Αντίστοιχα ποσά για την απόκτηση άδειας υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα όπως πχ. Κύπρος με 105 χιλ. ευρώ η άδεια για πέντε χρόνια και αντίστοιχα στην Μάλτα η οποία έχει γίνει το κέντρο του διαδικτυακού τζόγου με τεράστια οφέλη για την οικονομία της το κόστος είναι μόλις 46.750 ευρώ για πέντε χρόνια. Στην Εσθονία για είκοσι χρόνια η άδεια κοστίζει 47.934 ευρώ και με διαδικασίες πολύ γρήγορες και χωρίς γραφειοκρατία. Ακόμα και στην Ισπανία που είναι μια χώρα με πληθυσμό που ξεπερνά τα 45 εκατομμύρια κατοίκους το κόστος για μια δεκαετή άδεια είναι στα 50.500 ευρώ και ανοίγει μια αγορά τόσο για τον διαδικτυακό τζόγο άλλα και για επίγεια καταστήματα (όπως ΟΠΑΠ). Ένα σημείο το οποίο βέβαια ουδόλως φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όπου το τίμημα ή η φορολογία είναι πολύ υψηλή ανθεί ο παράνομος τζόγος και στερεί πολύτιμα έσοδα από το κράτος. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία συναντάται όπου υπάρχει υψηλό φορολογικό κόστος και αναμένεται ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα τον οποίο υποτίθεται ότι θέλει να «χτυπήσει» αυτή η κυβέρνηση να αυξηθεί με τον τρόπο που ρυθμίζει ή για να είμαστε πιο ακριβείς αυτό το σχέδιο νόμου θα απορυθμίσει.
  Το δεδομένο ότι από 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρίες θα πάμε σε δύο το πολύ τρεις εταιρίες προφανώς δεν είναι κάτι που ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση του.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».