• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 18 Ιανουαρίου 2019, 11:03
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 19 Παράγραφος 1 - Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι; - Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν έδρα (προσωπική και επιχειρηματική) στην Ελλάδα; - Πολύ μικρές οντότητες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ νομικής μορφής είναι επιλέξιμες; - ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ είναι επιλέξιμες μορφές και σε ποιά κατηγορία ανήκουν (1α, ή 1δ)