Άρθρο 19 – Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 1 του άρθρου 18 είναι οι ακόλουθοι:
α) πολύ μικρές οντότητες,
β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,
γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α΄ 205).

2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 2 του άρθρου 18, είναι οι ακόλουθοι:
α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας,
β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και των κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων των περίπτ. β’ και γ’ της παρ. 2 και μπορεί να προστίθενται ή να μεταβάλλονται οι δυνητικοί δικαιούχοι του παρόντος.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 19
  Παράγραφος 2β
  Ποιοί είναι οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής; Για ποιές πολιτικές αναφέρεται ακριβώς;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 19
  Παράγραφος 1β
  Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο; Προϋποθέτει το φυσικό πρόσωπο να έχει κάνει έναρξη/σύσταση πολύ μικρής οντότητας ή μπορεί να πάρει τη μικροχρηματοδότηση πριν το στάδιο αυτό;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:03 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 19
  Παράγραφος 1
  – Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι;
  – Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν έδρα (προσωπική και επιχειρηματική) στην Ελλάδα;
  – Πολύ μικρές οντότητες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ νομικής μορφής είναι επιλέξιμες;
  – ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ είναι επιλέξιμες μορφές και σε ποιά κατηγορία ανήκουν (1α, ή 1δ)

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:06 | Θεοδώρα Ντουλια

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Σημείωση 1. : Τα όσα προτάθηκαν στο προηγούμενο σχόλιο της υπογράφουσας προτείνονται σύμφωνα με το μοντέλο της Διεθνούς Ένωσης Οργανισμών Κοινωνικής Χρηματοδότησης [(International Association of Investors in the social Economy) (ΙΝΑΙSΕ)], στην οποία συμμετέχουν περίπου 200 φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής οικονομίας («ηθικές» τράπεζες, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί εναλλακτικών πιστώσεων, πράσινοι οικοδομικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί κ.ά.] .
  Σημείωση 2 ( για ενδεχόμενη επέκταση των μικροπιστωτικών προϊόντων)
  «Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του οργανισμού INAISE στο πρώτο Διεθνές συνέδριο για την κοινωνική οικονομία, στην Αθήνα, το 2005, τα προϊόντα που αναπτύσσουν οι εναλλακτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συμμετέχουν στην ένωση είναι ποικίλα και αφορούν μικροπιστώσεις, ηθικές πιστώσεις, επενδυτικά προϊόντα κοινωνικής προστιθέμενης αξίας και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις κυρίως αποκλεισμένων ομάδων (γυναίκες, μετανάστες, πρόσφυγες κ.τλ.), καταθέσεις, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που προστατεύουν το περιβάλλον, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμών, ΜΚΟ), χρηματοδοτήσεις οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και προώθησης στην απασχόληση.(INAISE, (2005), «Ethic financing and social investment – A European overview», Ανακοίνωση στο Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας της EQUAL ά Κύκλου, Σεπτέμβρης 2005, Αθήνα, στο Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», 2015, σ. 63-64, Οσελότος, Αθήνα)

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:44 | Θεοδώρα Ντουλια

  Α. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ( ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)
  1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 1 του άρθρου 18 είναι οι ακόλουθοι:
  α) πολύ μικρές οντότητες (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΗΘΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ) ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
  β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΟΠΟ) ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)
  γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι με τζίρο ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
  δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α΄ 205) ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 10.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ.

  Β. ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ γ) ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  γ) ευάλωτες και ειδικές κοινωνικά ομάδες ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4430 /16 ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000,00 ΕΥΡΩ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ή ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ή ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ή ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ή ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΕΙΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ BANKA ETHICA, ΙΤΑΛΙΑ), ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ MAURO MEGGIOLARO ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2009, Εφημερίδα («Ελευθεροτυπία», Συνέντευξη του αντιπροέδρου της Banca Ethica
  Mauro Meggiolaro, στον Πολυχρονιάδη Μπάμπη με τίτλο «Βγαίνουν κέρδη και χωρίς ρίσκο», 23/3/2009

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».