• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΠΑ-microSTARS με την υποστήριξη του Microfinance Centre' | 22 Ιανουαρίου 2019, 15:24

    Εδώ θα πρέπει να προστεθεί η υποχρέωση ενημέρωσης με αναλυτικά παραδείγματα ανά ύψος δανείου, όπως ορίζει και ο Κώδικας. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να είναι ορθές και απαραίτητες, αλλά κρύβουν την συνολική εικόνα. Επίσης το εδάφιο ε) για το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης ως ποσοστό, δεν έχει νόημα. Το συνολικό καθαρό κόστος έχει.